Informācija par projektu

Elizabeth nama atjaunošanā tika iesaistīti aug-
stākās klases speciālisti ar bagātu pieredzi savā jomā. Tas bija viens no būtiskākajiem aspektiem šī visnotaļ sarežgītā projekta kvalitatīvai realizācijai.

Atjaunošanas projekta veiksmes atslēga bija piesaistīto speciālistu prasmes un zināšanas.

Rūpīgs darbs pie objekta restaurācijas notika vien-
laicīgi vairākos virzienos — gan veicot vēsturiski sa-
glabāto iekšējās apdares un fasādes detaļu renovāciju,
gan strādājot pie inovatīviem risinājumiem arhitektu un dizaina birojos, gan veicot ēkas sākotnējā stavokļa izpēti arhīvu materiālos. Kopējās pūles tika ieguldītas ar vienu mērķi — atgriezt Elizabeth namam tā vēsturisko krāšņumu un cēlumu.

Projekta dalībnieki

Uz augšu